Categorie: Nieuws

Duurzaamheid in de chemie

Zoals eerder al beschreven is de chemie industrie in Nederland groot, vooral als je het vergelijkt met andere landen (Europa en wereldwijd). De chemische sector in Nederland wil daarom zoveel mogelijk doen aan het duurzaam maken van de chemische industrie. De Roadmap for the Dutch Chemical Industry towards 2050 is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Hierin staat dat Nederland in 2050 kan voldoen aan de reductiedoelstelling. Hierbij wordt er verwacht dat er 90% minder CO2-uitstoot is. Dit gaat wel wat kosten, namelijk 63 miljard. Daarnaast zal geld niet het enige zijn, er dienen nog veel techniekontwikkeling plaats te vinden voordat er aan deze reductiedoelstelling kan worden voldaan. CO2-reductie kan op meerdere vlakken worden bereikt., denk hierbij aan kunststofrecycling of elektrificatie. De overheid dient een actieve bijdrage en houding te hebben om deze ontwikkeling te stimuleren. Zij dienen deze zaken te  coördineren en de financiering van bepaalde zaken te bevorderen. Het is een ontzettend grote operatie waar je nieuwe kansen wil creëren in de chemische industrie in Nederland. Nederland kan, door zijn gunstige ligging aan de Noordzee, een goede positie innemen als het gaat om duurzaamheid binnen de chemie.

Vertrouwen industriële producenten gedaald

Het vertrouwen in de industriële industrie is gedaald, dit is de tweede maandelijkse daling op rij. In april was dit 8,2 en in maart was dit nog hoger met 9,5. Echter, blijft het vertrouwen wel hoog boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het gemiddelde van afgelopen 20 jaar ligt namelijk rond de o,8. In februari werd het het hoogste vertrouwen sinds de start van de meting in 1985 gemeten, deze was 10,9. In februari 2009 werd de laagste meting gemeten, een flink getal onder de nul (-23,5).

Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie zal toenemen in de komende drie maanden, dan ondernemers die verwachten dat de productie zal afnemen. Er zijn daarnaast veel ondernemers positief over de nieuwe ontwikkelingen in de industrie en de toekomst (productie en personeelsaantal). Daarnaast denken veel ondernemers dat het personeel zal aantrekken. Om in deze ontwikkelingen mee te gaan zullen werkgevers zich moeten richten op hun core business: het (hoofd)product van het bedrijf. Het uitbesteden van het juridische werkgeverschap kan hierbij helpen, wat zorgt voor tijdsbesparing. Producenten en ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren bij de metingen in april het meest positief. Het minst positief waren producenten en ondernemers in de aardolie- en chemische industrie. 

 

 

Zijn we nog afhankelijk van fossiele brandstof?

De gaskraan moet dicht! Niet enkel omdat dit beter is voor het milieu, maar het is ook een prioriteit omdat fossiele brandstoffen op korte termijn zullen opraken. De vraag is enkel of het mogelijk is om helemaal van de fossiele brandstof af te stappen. Lees in dit artikel het gehele vraagstuk over de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, hieronder vindt u een samenvatting.

Kort gezegd zal het erg moeilijk worden om geheel over te stappen naar duurzame energie. Er zijn vele nieuwe ontwikkelingen zoals waterstof of windenergie, maar de vraag is of die de gehele fossiele brandstof productie over kan nemen en of deze ontwikkelingen levensvatbaar zijn. Waterstof geeft geen schadelijke verbrandingsstoffen. Er wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van waterstof als brandstof voor auto’s. Denk je aan auto’s en duurzaamheid, dan denk je ook aan elektrische auto’s. Een obstakel is alleen dat men niet met een lege accu op de weg wil komen te staan. Windenergie is steeds meer opkomend en er worden windmolenparken op zee gebouwd. Omwonende zijn alleen soms niet blij met de bouw van vele windmolen parken in de buurt.  Deze nieuwe technieken moeten verder ontwikkeld worden en daar is extra budget voor nodig. De vraag is of dit budget beschikbaar is en beschikbaar wordt gesteld. Je investeert in iets wat zich op lange termijn terug zal betalen. Toch is het hard nodig, want onze fossiele energie maken we snel op.

 

 

Industriële omzet stijgt

Omzet industrie
Het CBS meldt dat de omzet in de industrie in het eerste kwartaal wederom is gestegen. De omzet steeg met 3 procent op jaarbasis. CBS meldt dat in de transportmiddelenindustrie de omzet het hoogste was. In deze branche steeg de omzet van autoproducenten het meest (12,8 procent). Vele ander branches binnen de industrie zagen ook een stijging ten aanzien van vorige jaren. Een minder grote stijging dan eerdere jaren kwam van makers van schepen, vliegtuigen en treinen. Zij compenseerde dit wel doordat de buitenlandse omzet in de deze branche wel steeg.
Personeelstekort
Echter is er wel een personeelstekort in de industrie, wat een groeiend probleem is. Het aantrekken van personeel is moeilijk, omdat er veel vacatures open staan. Er stonden 20 duizend vacatures open aan het einde van het eerste kwartaal. 7 procent geeft aan dat hun bedrijfsactiviteiten belemmerd worden door te weinig arbeidskrachten. 15 procent van de industriële werkgevers verwacht toch dat dit zal aantrekken en personeelstekort minder de bedrijfsactiviteiten zullen belemmeren. Daarnaast verwacht een deel van de ondernemers ook dat in het tweede kwartaal de omzet weer hoger zal zijn dan het eerste kwartaal. Een groot deel van de industriële ondernemers is positief over de toekomst.