Duurzaamheid in de chemie

Zoals eerder al beschreven is de chemie industrie in Nederland groot, vooral als je het vergelijkt met andere landen (Europa en wereldwijd). De chemische sector in Nederland wil daarom zoveel mogelijk doen aan het duurzaam maken van de chemische industrie. De Roadmap for the Dutch Chemical Industry towards 2050 is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. Hierin staat dat Nederland in 2050 kan voldoen aan de reductiedoelstelling. Hierbij wordt er verwacht dat er 90% minder CO2-uitstoot is. Dit gaat wel wat kosten, namelijk 63 miljard. Daarnaast zal geld niet het enige zijn, er dienen nog veel techniekontwikkeling plaats te vinden voordat er aan deze reductiedoelstelling kan worden voldaan. CO2-reductie kan op meerdere vlakken worden bereikt., denk hierbij aan kunststofrecycling of elektrificatie. De overheid dient een actieve bijdrage en houding te hebben om deze ontwikkeling te stimuleren. Zij dienen deze zaken te  coördineren en de financiering van bepaalde zaken te bevorderen. Het is een ontzettend grote operatie waar je nieuwe kansen wil creëren in de chemische industrie in Nederland. Nederland kan, door zijn gunstige ligging aan de Noordzee, een goede positie innemen als het gaat om duurzaamheid binnen de chemie.