Vertrouwen industriële producenten gedaald

Het vertrouwen in de industriële industrie is gedaald, dit is de tweede maandelijkse daling op rij. In april was dit 8,2 en in maart was dit nog hoger met 9,5. Echter, blijft het vertrouwen wel hoog boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar. Het gemiddelde van afgelopen 20 jaar ligt namelijk rond de o,8. In februari werd het het hoogste vertrouwen sinds de start van de meting in 1985 gemeten, deze was 10,9. In februari 2009 werd de laagste meting gemeten, een flink getal onder de nul (-23,5).

Er zijn meer ondernemers die verwachten dat hun productie zal toenemen in de komende drie maanden, dan ondernemers die verwachten dat de productie zal afnemen. Er zijn daarnaast veel ondernemers positief over de nieuwe ontwikkelingen in de industrie en de toekomst (productie en personeelsaantal). Daarnaast denken veel ondernemers dat het personeel zal aantrekken. Om in deze ontwikkelingen mee te gaan zullen werkgevers zich moeten richten op hun core business: het (hoofd)product van het bedrijf. Het uitbesteden van het juridische werkgeverschap kan hierbij helpen, wat zorgt voor tijdsbesparing. Producenten en ondernemers in de hout- en bouwmaterialenindustrie waren bij de metingen in april het meest positief. Het minst positief waren producenten en ondernemers in de aardolie- en chemische industrie.