Zijn we nog afhankelijk van fossiele brandstof?

De gaskraan moet dicht! Niet enkel omdat dit beter is voor het milieu, maar het is ook een prioriteit omdat fossiele brandstoffen op korte termijn zullen opraken. De vraag is enkel of het mogelijk is om helemaal van de fossiele brandstof af te stappen. Lees in dit artikel het gehele vraagstuk over de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, hieronder vindt u een samenvatting.

Kort gezegd zal het erg moeilijk worden om geheel over te stappen naar duurzame energie. Er zijn vele nieuwe ontwikkelingen zoals waterstof of windenergie, maar de vraag is of die de gehele fossiele brandstof productie over kan nemen en of deze ontwikkelingen levensvatbaar zijn. Waterstof geeft geen schadelijke verbrandingsstoffen. Er wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van waterstof als brandstof voor auto’s. Denk je aan auto’s en duurzaamheid, dan denk je ook aan elektrische auto’s. Een obstakel is alleen dat men niet met een lege accu op de weg wil komen te staan. Windenergie is steeds meer opkomend en er worden windmolenparken op zee gebouwd. Omwonende zijn alleen soms niet blij met de bouw van vele windmolen parken in de buurt.  Deze nieuwe technieken moeten verder ontwikkeld worden en daar is extra budget voor nodig. De vraag is of dit budget beschikbaar is en beschikbaar wordt gesteld. Je investeert in iets wat zich op lange termijn terug zal betalen. Toch is het hard nodig, want onze fossiele energie maken we snel op.